ULUSLARARASI TİCARET İHTİSAS EĞİTİMLERİ

Eğitimin Amacı:

Ülkemiz, 1980 yılından bu yana tüm hükümet programlarında da yer aldığı üzere “ihracata dayalı kalkınma modeli” ekonomik gelişmenin ana unsuru olarak uygulanmaktadır. “2023 Yılında 500 Milyar Dolar İhracat” hedefinin gerçekleştirilebilmesi için, Türkiye İhracatçılar Meclisi” nin öngörülerine göre yılda 22.000 civarında donanımlı beyaz yakalı dış ticaret elemanına ihtiyaç bulunmaktadır.

 

Hedef kitle:

Dış Ticaret bilen, ancak bazı konularda kendilerini daha da geliştirmek isteyen, dışarıdan hizmet alımını (outsourcing) en aza indirmeyi planlayanlar.

Ücret: 300.-TL (KDV Dahil) Ödeme Şekli : Peşin / Kredi Kartı

 

 

EĞİTİMLERİN KONU BAŞLIKLARI:

•    ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER
•    EKONOMİK ETKİLİ REJİMLER (EER) VE PRATİKTEKİ ÖNEMİ
•    ULUSLARARASI TİCARETTE HAKSIZ REKABET 
•    ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLLERİ ve ICC-INCOTERMS 2010
•    ULUSLARARASI TİCARETTE NAKLİYE; NAVLUN; SİGORTA VE FİYATLANDIRMA
•    ULUSLARARASI TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ VE  AKREDİTİF SÜRECİ

•    ULUSLARARASI PAZARLAMA 
•    ULUSLARARASI TİCARETTE SÖZLEŞME, ANLAŞMAZLIK VE TAHKİM 

 

DERS PLANI

 

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

1. GÜN:
Belgelere Sistematik Bir Bakış ve İdari Yapı (Onay Mercileri)
Temel Belgeler ve Hukuki Değerlendirme
Proforma Fatura ve Önemi
Özel Bir Durum: Akreditif ve İlintili Belgeler

2.GÜN: 
Dolaşım Belgeleri (A.TR; EUR 1; EUR-MED; Menşe ve Form A)
Gümrük Beyannamesi
Belgeler Konusunda Bilinmesi Gerekenler
Belge Doldurma Pratiği

EKONOMİK ETKİLİ REJİMLER (EER) VE PRATİKTEKİ ÖNEMİ

1. GÜN:
EER’in Uygulamadaki yeri ve Önemi
Antrepo Rejimi 
Dahilde İşleme Rejimi 1 – 2 
2.GÜN: 
Gümrük kontrolü altında işleme 
Geçici ithalat 1 - 2
Hariçte işleme

ULUSLARARASI TİCARETTE HAKSIZ REKABET


1. GÜN:

Haksız Rekabet Olgusuna Genel Bakış
Uluslararası Ticarette Haksız Rekabet Halleri: Damping ve Sübvansiyon
Karşı mekanizmanın Çalıştırılması: Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Süreci 1 – 2 
2.GÜN: 
DTÖ’ye Başvurma Süreci ve Panel Düzeni
Korunma Önlemleri
Gözetim Önlemleri
Vak’a Analizleri

ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLLERİ ve ICC-INCOTERMS 2010

1. GÜN:
Teslim Şekilleri ve Hukuki Boyut
Incoterms 2010 “E  Grubu”
Incoterms 2010 “F Grubu - 1
Incoterms 2010 “F Grubu - 2
2.GÜN: 
Incoterms 2010 “C Grubu - 1
Incoterms 2010 “C Grubu - 2
Incoterms 2010 “D Grubu 
Vak’a Analizleri

ULUSLARARASI TİCARETTE NAKLİYE; NAVLUN; SİGORTA VE FİYATLANDIRMA

1. GÜN:

Nakliye ve Lojistik
Navlun
Sigorta 1
Sigorta 2 (Müşterek Avarya ve York-Anvers Kuralları)
2.GÜN: 
Fiyatlandırmada Belirleyici Unsurlar
Fiyat Hazırlama Süreci ve Aşamalar
Bir Fiyatlandırma Örneği
Vak’a Analizleri

ULUSLARARASI TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ VE  AKREDİTİF SÜRECİ

1. GÜN:
Genel Bakış ve Değerlendirme
Peşin Döviz ve Prefinansman
Akreditifle Ödeme (ICC UCP 600)
Akreditif Süreci
2.GÜN: 
Akreditif Örneği Üzerinde Uygulama
Vesaik Mukabili Ödeme
Mal Mukabili Ödeme
Kabul Kredili Ödeme

Not: Konu akışı, ihracatçının lehine olan ödeme şeklinden aleyhine olana doğru formatlanmıştır.

ULUSLARARASI PAZARLAMA


1. GÜN:
Pazarlama, İhracat Pazarlaması ve Uluslararası Pazarlama 1 -2 
Strateji Geliştirme, Hedef Pazar Değerlendirmesi Kriterleri
Farklı Kültürlere ve Farklı İş İklimlerine Uyum
2.GÜN: 
Rusya ve Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) Pazarlarına Giriş 
Çin Gerçeği, Yeni Ekonomi / Bilgi Toplumu
Oyun Teorisi
Workshop

ULUSLARARASI TİCARETTE SÖZLEŞME, ANLAŞMAZLIK VE TAHKİM

1. GÜN:
Sözleşme Düzenine Genel Bakış
Sözleşme Terminolojisi 
ITC ve ICC Tip Sözleşmeleri
Bir Sözleşme Analizi
2.GÜN: 
Anlaşmazlık Potansiyeli Taşıyan Sözleşme Hükümleri
Anlaşmazlık Halleri
Anlaşmazlık Çözüm Mekanizmaları ve Tahkim
Kurumsal Tahkim; Ad-Hoc Tahkim